Da trắng muốt

Ruột trắng tinh

Bạn với học sinh

Thích cọ đầu vào bẳng

 

Đố là gì?